Hỏi đáp

Thưa bác sĩ, mũi của tôi dù không to, nhưng lại có phần bị hếch nên khiến khuôn mặt của tôi trông không được hài hòa, tôi còn nghe nói...