Tuyển dụng

image001

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 07/2015

 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 07/2015 Do nhu cầu mở rộng và phát triển khách hàng, Khơ Thị Group thông báo tuyển dụng các vị trí sau:   Stt Vị trí Số lượng Giới tính Yêu cầu Nơi làm việc...

image001

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 06/2015

   THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 06/2015 Do nhu cầu mở rộng và phát triển khách hàng, Khơ Thị Group thông báo tuyển dụng các vị trí sau:   Stt Vị trí Số lượng Giới tính Yêu cầu Nơi làm...

Tuyển dụng

image001
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 07/2015

 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 07/2015 Do nhu cầu mở rộng và phát triển khách hàng, Khơ Thị Group thông báo tuyển dụng các vị trí sau:   Stt Vị...

 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 07/2015 Do nhu cầu mở rộng và phát triển khách hàng, Khơ Thị Group thông báo tuyển dụng các vị trí sau:   Stt Vị...

image001
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 06/2015

   THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 06/2015 Do nhu cầu mở rộng và phát triển khách hàng, Khơ Thị Group thông báo tuyển dụng các vị trí sau:   Stt...

   THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 06/2015 Do nhu cầu mở rộng và phát triển khách hàng, Khơ Thị Group thông báo tuyển dụng các vị trí sau:   Stt...